Call Center Yapıları

call-centerFirmaların kurumsallaşmaya başlamasıyla ve artan müşteri sayısıyla beraber Call Center’lar artık şirketler için günümüzde birer zorunluluk halini almıştır. Hatta bir firmada, Call Center sistemi gün geçtikçe o firmanın olmazsa olmazları arasındaki yerini gitgide daha da çok sağlamlaştırmaktadır.
Eski sistemle birebir karşılanan telefonlar hem mesai saatlerinin uzamasına neden olmuş hem de işyerindeki verimin düşmesine yol açmıştır. Bir firmada verim, çalışan motivasyonu, müşteri memnuniyeti gibi kavramlar ne kadar çok zarar görmeye başlarsa bu durum, firmanın geleceği için bir o kadar daha tehlike çanlarının da çaldığını göstermektedir. Ayrıca müşterilerin sayılarındaki çoğalma, ürün şikayetleri, müşterilerin karşılarında firmadan herhangi bir kişiyi bulamamaları gibi sorunlar, firmalar için çok basit yollarla çözülebilecekken düğüm haline gelebilen sorunları birbiri ardına çoğaltabilmektedir. Bu gibi olumsuz sonuçlar Call Center’ları firmalar için lüks bir istekten ziyade bir ihtiyaç haline getirmiştir. Ayrıca sadece müşteri taleplerini en kısa sürede karşılamanın dışında müşteriyle gerçekleştirilen ses kayıt sistemleri, anons vs tarzında her türlü destek de Call Center hizmeti dahilinde firmalara sunulabilmektedir.